Morocco Discovery

Desert tour from Fez via Merzouga to Marrakech

03 days Fez desert tours

03 days Morocco desert tour from Fes

Merzouga desert tour from Fes

Desert trip from Fez to Marrakech

03 days Morocco desert tour to Erg Chebbi in Merzouga from Fes to Marrakech

03 days Morocco desert tour to Erg Chebbi in Merzouga from Fes to Marrakech.

Map :Photos gallery :